HARAP MAAF ! Tiada maklumat yang lanjut mengenai keterangan perniagaan. Sila rujuk profil perniagaan yang dinyatakan
Profil Perniagaan
 • Nama Syarikat
  : ADVANCED ROOFING TILES SDN BHD
 • Kategori Perniagaan
  : PEMBUATAN
 • Bidang Perniagaan
  : Supply Computer IT &IT Consultancy / Menjual Peralatan Komputer &Kelengkapan/CCTV / Website &System Administration / Kerja-kerja Pengubahsuaian / Construction / Renovation Works / Pembinaan Dan Penyelenggaran Jalan Raya, Parit, Jambatan, Jeti Dan Struktur Kerja Laut / Kerja-kerja AM, Kejuruteran Awam / (103) Worstations and Related Peripheral and Services / (106) Networking Products and Services
 • Alamat Premis
  : Lot 95,Lok Kawi Industrial Estate,88200 Putatan.
 • No.Tel Premis
  : 088-768943
 • No.Fax
  :
 • Email
  :
 • Website
  :
Pemilik Perniagaan
 • Nama Pemilik
  :
 • Jantina
  :
 • No.Tel Bimbit
  :
Galeri Syarikat

Lokasi Perniagaan

Kerjasama Bersama Sektor