HARAP MAAF ! Tiada maklumat yang lanjut mengenai keterangan perniagaan. Sila rujuk profil perniagaan yang dinyatakan
Profil Perniagaan
 • Nama Syarikat
  : BE ORZORA ENTERPRISE
 • Kategori Perniagaan
  : PERTANIAN
 • Bidang Perniagaan
  : Sistem Pembentungan / Kerja-kerja Penyelenggaraan (b) Pengecatan Semula dan Pembaikan Am Bangunan / Kerja-kerja Pembersihan Hutan dan Penyediaan Tanah / Pengaliran Dan Saliran / (803) Hiasan Jalan/Kawasan / Membaiki/Membuat Jambatan / Kerja-kerja Memungut dan Mengangkut Hasil Tanaman / Kejuruteraan Elektrik / (402) Membersih Kawasan / (404) Membersih Kenderaan / (401) Mencuci Bangunan / (a) Bangunan Rangka Konkrit Bertetulang yang Tidak Melebihi Empat (4) Tingkat / Penyediaan dan Penyelenggaraan Tapak Semaian / Bangunan, Jalanraya, Jambatan, Lanskap, Perparitan, Kalbut, Perpaipan / (403) Mengangkat Sampah / Kerja-kerja AM, Kejuruteran Awam / (b) Kerja-kerja Penanaman Semula dan Penyelenggaraan Pokok / (b) Kemasan Lantai dan Dinding yang Lain / Kerja-kerja Penyelenggaraan (a) Penyelenggaraan Sistem Kebersihan / (a) Kerja-kerja Penanaman dan Penyelenggaraan Pokok
 • Alamat Premis
  : Lot 5,Block H,Peti Surat 27,89320 Telupid.
 • No.Tel Premis
  : 0128283218
 • No.Fax
  :
 • Email
  :
 • Website
  :
Pemilik Perniagaan
 • Nama Pemilik
  :
 • Jantina
  :
 • No.Tel Bimbit
  :
Galeri Syarikat

Lokasi Perniagaan

Kerjasama Bersama Sektor